Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach zawiesza osobiste przyjęcia interesantów. Osoby przebywające w izolacji w związku z objęciem kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 32 227 05 75 lub pisząc na adres emailowy

 

Poradnik "Osobisty plan awaryjny  dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa".

Poniżej przedstawiamy link, gdzie osoby obawiające się lub doświadczające przemocy w rodzinie mogą znaleźć publikację zaierającą praktyczne porady jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz użyteczne dane teleadresowe.        Poradnik został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Człowieka we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Oferowana pomoc prowadzona jest w formie:
 • interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej,
 • pracy socjalnej,
 • koordynowania prac grup roboczych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • poradnictwa telefonicznego, mailowego,
 • konsultacji dla pracowników instytucji miejskich,
 • organizacji szkoleń, warsztatów mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług przez profesjonalistów współdziałajacych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 •  schronienia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Pomoc adresowana jest do mieszkańców Tychów i udzielana jest bezpłatnie.

 

 

Redakcja strony: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
 • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 09:11:43
 • Aktualizacja publikacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2020-05-19 11:40:22
 • Wytworzenie publikacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2020-05-19 11:40:17
 • Zatwierdzenie informacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2020-05-19 11:40:17
Liczba odwiedzin: 6341