OD DNIA 02.04.2020 R. DO ODWOŁANIA MOPS CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7:30 DO 15:30MIESZKANIA POBYTU CZASOWEGO DLA SENIORÓW - NOWA USŁUGA OPIEKUŃCZA MOPS!ZAPRASZAMY FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB 60+ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PIELĘGNACJI I KONTAKTU Z OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Oferowana pomoc prowadzona jest w formie:
 • interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej,
 • pracy socjalnej,
 • koordynowania prac grup roboczych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • poradnictwa telefonicznego, mailowego,
 • konsultacji dla pracowników instytucji miejskich,
 • organizacji szkoleń, warsztatów mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług przez profesjonalistów współdziałajacych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 •  schronienia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Pomoc adresowana jest do mieszkańców Tychów i udzielana jest bezpłatnie.

Redakcja strony: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
 • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 09:11:43
 • Aktualizacja publikacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2019-02-28 09:57:16
 • Wytworzenie publikacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2019-02-28 09:57:06
 • Zatwierdzenie informacji: Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2019-02-28 09:57:06
Liczba odwiedzin: 5425