MOPS w Tychach ogłasza nabór na stanowiska: pracownik socjalny, opiekunka - szczegóły w zakładce PRACA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Środki przekazywane na podstawie algorytmu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatwierdzane są w drodze uchwał Rady Miasta a wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są na podstawie :

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Instrukcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w sprawie określenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 09:05:31
  • Aktualizacja publikacji: Bagińska Dorota 2016-03-17 16:20:11
  • Wytworzenie publikacji: Bagińska Dorota 2016-03-17 16:20:07
  • Zatwierdzenie informacji: Bagińska Dorota 2016-03-17 16:20:07
Liczba odwiedzin: 0