MOPS w Tychach ogłasza nabór na stanowiska: pracownik socjalny, opiekunka - szczegóły w zakładce PRACA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Informacja z otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ. Zmiana treści ogłoszenia. 10.07.2020 r. 9:30 - sesja otwarcia ofert on-line. Zmiana treści SIWZ. Malowanie oraz remont posadzek w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/4/20/U 2020-07-10
Informacja o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Prowadzenie zajęć i warsztatów aktywizujących dla osób w wieku 60+ korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora.
DZP/341/3/20/U-EFS 2020-04-09
Informacja o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie wyników postępowania dot. części 1. Ogłoszenie wyników postępowania dot. części 2. Informacja z otwarcia ofert. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Informacja. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, treningów umiejętności społecznych i zajęć muzykoterapii dla mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+.
DZP/341/2/20/U-EFS 2020-03-19
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta Tychy korzystających z mieszkań chronionych w Centrum Usług Społecznościowych.
DZP/341/1/20/U-EFS 2020-02-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zmiana treści OGŁOSZENIA- cz. 2. Odpowiedzi na pytania- cz. 2. Zmiana treści OGŁOSZENIA. Odpowiedzi na pytania. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/11/19/U 2019-12-20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/10/19/U 2019-12-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zmiana treści SIWZ 11.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.12.2019 r. Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania. Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/9/19/U 2019-12-12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/8/19/U 2019-12-05
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na platformie zakupowej Odnośnik do platformy w załączniku poniżej.
DZP/341/7/19/U 2019-12-09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa i montaż mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/6/19/U 2019-11-25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA DOT. WYNIKÓW POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ 2,3,4,5). INFORMACJA DOT. WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1/ODRZUCENIE OFERTY W CZĘŚCI 1/ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ. Zmiana treści Ogłoszenia oraz zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia. Dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/5/19/U-EFS 2019-10-03
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/3/19/U-EFS 2019-09-26
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/2/19/U-EFS 2019-09-17
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/4/18/U-EFS 2018-12-21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/18/U 2018-12-17
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/2/18/U-EFS 2018-12-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - W ZAŁĄCZENIU. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - W ZAŁĄCZENIU. PRZEDŁUŻENIE TERMINU - W ZAŁĄCZENIU. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/7/17/U 2017-12-22
Informacja o udzieleniu zamówienia - w załączeniu. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/6/17/U 2017-12-05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączonym pliku. -OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZONYM PLIKU. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 poz. 1769 ze zm.)
DZP/341/2/17/U 2017-11-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach".
DZP/341/1/17/U 2017-07-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączeniu OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/4/16/U 2016-12-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 15.12.2016 R., Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/3/16/U 2016-12-15
4. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2 3.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/2/16/U 2016-11-28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 21.06.2016 godz. 8:30 UWAGA: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DZP/341/1/16/U 2016-06-21