Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2023-08-04

WYNIKI KONSULTACJI DO OGŁOSZENIA O PROWADZENIU KONSULTACJI - OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

 

W ZAŁĄCZENIU WYNIKI PROWADZONYCH KONSULTACJI

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji
w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (ze zm.),
Prezydent Miasta Tychy
informuje o rozpoczęciu w dniu 4 sierpnia 2023 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach
Tytuł projektu:Tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 4 sierpnia - 18 sierpnia 2023 roku
Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Aleksandra Spisak - Golemo
sekretariat@mops.tychy.pl
Tel./Fax.: (32) 323 22 41
Tel.: (32) 323 22 66
Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIKI KONSULTACJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-08-24 16:48
Walter Sylwia
183.05KB
pdf Załącznik do uchwały - tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-08-04 11:17
Walter Sylwia
38.44KB
pdf Uchwała - tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-08-04 11:16
Walter Sylwia
52.57KB
pdf OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-08-04 11:16
Walter Sylwia
238.19KB