Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek samorządu Terytorialnego edycja 2024

flaga oraz godło Polski

 

 

W związku z planowanym wdrożeniem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem do Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 824 721 zł, wartość dofinansowania wynosi 824 721 zł.

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

 

Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która udziela wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz w życiu społecznym. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, co ma prowadzić do ich większej niezależności życiowej. Jego pomoc jest ukierunkowana na usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami oraz jej integrację z otoczeniem. Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w wykonywanych przez nią zadaniach, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, nie wykonuje czynności za nią. Asystent nie podejmuje decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz ją wspiera, nie wyręcza osoby niepełnosprawnej, lecz udziela pomocy. Zakres czynności wykonywanych przez asystenta wraz z ilością godzin wsparcia jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby z niepełnosprawnością. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej autonomicznych decyzji. Usługi asystencji nie mają za zadanie zastępować usług opiekuńczych, lecz mogą je uzupełniać.

Program adresowany jest do mieszkańców miasta Tychy, uczestnikami Programu mogą zostać:

1.dzieci do 16 roku życia z posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2.osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit.a i b, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:

1. pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego tj. czynnościach higienicznych, ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, robieniu notatek,

2. wspomaganiu uczestnika Programu w komunikacji z otoczeniem w tym pomocy w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

3. pomocy w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

4. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej,

5. pomocy w poruszaniu się poza domem tj. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, urzędy, instytucje, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe)

6. wspólnym spędzaniu czasu wolnego co ma służyć rozwojowi zainteresowań, pasji uczestnika Programu

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego i udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

W celu umożliwienia skutecznego kontaktu prosimy o podanie w wniosku aktualnego numeru telefonu co umożliwi szybkie dokonanie ustaleń i wdrożenie Programu.

Uwaga!

- w przypadku wniosku dotyczącego dzieci do 16 roku życia, w razie wskazania własnego asystenta, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego akceptujące osobę asystenta.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty można składać w następujący sposób:

osobiście:

1. w dziale Pomocy Osobom Starszymi i Niepełnosprawnym MOPS Tychy, ul. Barona 30 pokój nr 213 (w godz: pn-śr. 8.00-15.00, czw: 9.00-17.00, pt: 8.00-13.00)

2. w Kancelarii MOPS Tychy przy ul. Budowlanych 59 (w godz: pn-śr. 8.00-15.00, czw: 9.00-17.00, pt: 8.00-13.00)

w formie elektronicznej:

skany dokumentów wysłać na adres mailowy:   lub sekretariat@mops.tychy.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 326 25 51

Nabór do programu trwa od 4 grudnia 2023r. do 20 grudnia 2023r.

Osoby które ożą wnioski po dniu 20 grudnia 2023r. zostaną wpisane na listę rezerwową.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Oświadczenie 2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 678
23-11-30 12:31
Kroczek Agnieszka
30.62KB
pdf Klauzula informacyjna 2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 687
23-11-30 12:31
Kroczek Agnieszka
80.56KB
pdf Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
23-11-30 12:31
Kroczek Agnieszka
53.47KB
pdf Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
23-11-30 12:30
Kroczek Agnieszka
86.54KB
pdf Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
23-11-30 12:30
Kroczek Agnieszka
80.31KB

Rejestr zmian strony Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek samorządu Terytorialnego edycja 2024

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2023-03-09 16:06:30
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2024-02-12 13:48:29
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2024-02-12 13:48:23
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2024-02-12 13:48:23
Rejestr zmian