Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Opracowanie i przeprowadzenie w 2024 roku programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/11/BCz/2024 2024-07-08
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie i przeprowadzenie w 2024 roku programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
T/DZP/341/7/BCz/2024 2024-03-01
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
T/DZP/341/1/BCz/2024 2024-01-15
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert.Dostawa pieczywa do Noclegowni Miejskiej w Tychach w 2024 roku.
T/DZP/341/24/BCz/2023 2023-12-14
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
T/DZP/341/23/BCz/2023 2023-12-14
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2024 roku.
T/DZP/341/22/BCz/2023 2023-12-13
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
T/DZP/341/21/BCz/2023 2023-12-12
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
T/DZP/341/20/BCz/2023 2023-12-04
Ogłoszenie wyników postępowania.Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową
T/DZP/341/16/AMi/2023 2023-08-17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 31.07.2023 r. Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
T/DZP/341/14/BCz/2023 2023-07-31
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.
T/DZP/341/15/BCz/2023 2023-08-01
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
T/DZP/341/13/BCz/2023 2023-06-23
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. W załączeniu odpowiedź na pytania z dnia 25.05.2023 r. wraz z dodatkowymi rzutami. W załączeniu odpowiedź na pytania. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Placówce Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego 57 w Tychach.
T/DZP/341/10/BCz/2023 2023-05-31
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
T/DZP/341/9/AMi/2023 2023-05-29
Opracowanie i przeprowadzenie w 2023 roku programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
T/DZP/341/8/BCz/2023 2023-05-15
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
T/DZP/341/3/BCz/2023 2023-01-18
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
T/DZP/341/1/BCz/2023 2023-01-10
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa pieczywa do Noclegowni Miejskiej w Tychach w 2023 roku.
T/DZP/341/9/AMi/2022 2022-12-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.Informacja z otwarcia ofert.Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
T/DZP/341/8/BCz/2022 2022-12-20
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2023 roku.
T/DZP/341/6/BCz/2022 2022-12-01
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Uwaga! Dodany załącznik nr 1 - Formularz oferty. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/16/21/R 2022-01-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla niesamodzielnych osób powyżej 60 roku życia, korzystających z mieszkań chronionych w Centrum Usług Społecznościowych w Tychach.
DZP/341/13/21/R 2021-12-22
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/12/21/R 2021-12-22
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ’’MOZAIKA’’ w Tychach.
DZP/341/11/21/R 2021-12-21
Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2022 roku.
DZP/341/9/21/R 2021-12-17
Ogłoszenie o wynikach postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/8/21/U 2021-12-02
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/7/21/R 2021-11-22
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/2/R/21 2021-07-28
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa i montaż nowych regałów stacjonarnych na potrzeby wyposażenia archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/38/18/R 2018-09-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/1/18/R 2018-01-18
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/34/17/R 2017-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2018 roku.
DZP/341/33/17/R 2017-12-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/28/17/R 2017-12-11