Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

PASJA ŻYCIA

PASJA ŻYCIA.

Pasja to zamiłowanie do czegoś. Pasja jest siłą napędową naszej aktywności, podejmowanych działań i wyzwań. W projekcie dedykowanym osobom pozostającym bez pracy, osobom niepełnosprawnym, rodzinom i wychowankom rodzin zastępczych poprzez rozwijanie zainteresowań, stwarzanie okazji do poznania nowych „rzeczy”, ludzi, wiedzy chcemy uruchomić ich  aktywność społeczną i zawodową. Praca, zawód realizowany w oparciu  o pasję są źródłem satysfakcji i zadowolenia z życia. Wzmacniają  poczucie  własnej sprawczości, kompetencji. Środkiem realizacji tak planowanych działań będą indywidualne ścieżki planowanej zmiany w projekcie.

 CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie umiejętności i wiedzy ważnych dla konstruktywnego pełnienia przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych. W szczególności: wykształcenie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, uruchomienie aktywności rodzin zastępczych, opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych, pełnienia roli rodzica i opiekuna, wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywności społecznej, kulturalnej, aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa osób niepełnosprawnych.

Projekt rozwija kompetencje społeczne istotne także w poruszaniu się po rynku pracy, zapewnia prace problemów dotychczas ograniczających  aktywność zawodową uczestniczek i uczestników. W  zadaniu dedykowanym rodzinom zastępczym i zadaniu dedykowanym rodzinom  z problemami wychowawczymi, projekt uruchamia procesy doskonalące funkcje rodziny, współdziałania w wypełnianiu roli rodzica. Zapewnia wsparcie w planowaniu i realizacji procesu wychowania. Poprzez komplementarne zaplanowanie działań projektu, różnorodność grup docelowych i zaangażowanie do realizacji specjalistów w poszczególnych tematach, projekt przyczynia się do rozwijania jakości usług społecznych. Projekt wspiera rozwój lokalny, wzmacnia spójność społeczną, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt przyczyni się również do  zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, poprzez rozpowszechnienie informacji na temat pomocy świadczonej przez te organizacje, współpracę w prowadzonych działaniach.

 Projekt  "Pasja życia" realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU I DEDYKOWANE IM FORMY WSPARCIA.

 OSOBY BEZROBOTNE, POZOSTAJĄCE BEZ PRACY, BIERNE ZAWODOWO, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE.

 Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej w CIS.

 RODZINY ZASTĘPCZE I WYCHOWANKOWIE W PROCESIE USAMODZIELNIENIA.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych dla ok. 5 rodzin tj. do 10 osób, w wymiarze 3 godzin zegarowych, co 2 m-ce, od marca  do grudnia, w Sali szkoleniowej MOPS Tychy, ul. Batorego 57. Razem 18 godzin.

 Sesje job coaching dla wychowanków w procesie usamodzielnienia - ok. 3  wychowanków w każdym roku projektu, po ok. 15 godz. coachingu/wychowanka, realizowanych w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od marca do grudnia, w gabinecie psychologa MOPS Tychy, ul. Batorego 57.

Trening umiejętności społecznych dla rodzin pieczy zastępczej, w tym:  a). warsztat planowania rozwoju wychowanka- 6 godzin,  b). warsztat zarządzania czasem -6 godzin,  c).warsztat rozwiązywania problemów -6 godzin, d) warsztat komunikacji społecznej i zachowań asertywnych -6  godzin, dla ok. 5 rodzin tj. do 10 osób, każdy z warsztatów w układzie 2 spotkań  po 3 godziny zegarowe każde,  realizowane od marca  do grudnia  w Sali szkoleniowej MOPS Tychy, ul. Batorego 57.Razem 24 godziny.

 Wyjazd szkoleniowy dla rodzin pieczy zastępczej, 4 dni, 2 warsztaty w układzie 3+6+6+3 godziny, dla 5 rodzin tj. ok 20 osób, we wrześniu, w tym przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

 Kursy zawodowe dla wychowanków w procesie usamodzielnienia, zakończone zewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji ( np. komputerowe, j.obce, prawo jazdy).Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji. Dla 3 wychowanków w procesie usamodzielnienia.

RODZINY Z PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodzin z problemami wychowawczymi, w tym a). warsztat gospodarowania budżetem -6 godzin b). warsztat zarządzania czasem -6 godzin, c). warsztat planowania -6 godzin, d).warsztat rozwiązywania problemow-6 godzin, e). warsztat komunikacji i zachowań asertywnych-6 godzin – ok. 5 rodzi, tj. do 10 osób, każdy z warsztatów w układzie 2 spotkań  po 3 godziny zegarowe każde,  realizowane od marca do grudnia  w sali szkoleniowej MOPS Tychy, ul. Batorego 57.Razem 30 godzin.

Sesje coachingu rodzicielskiego dla  5  rodziców, po ok. 8 godz. coachingu/rodzica, realizowanych w trakcie 1 godzinnych indywidualnych sesji od marca do grudnia w gabinecie psychologa MOPS Tychy, ul. Batorego 57.

Obóz terapeutyczno-edukacyjny, 6 dni, warsztaty w układzie 3+6+6+6+6+3 godziny, dla 5 godzin tj.15 osób, w sierpniu, w tym transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka nad dzieckiem na czas udziału rodzica w zajęciach.

Kurs kwalifikacji zawodowych dla  rodzica. Kurs musi wynikać ze zdiagnozowanych przez pracownika socjalnego potrzeb, być spójny z celem udziału w projekcie i ścieżką reintegracji. Dla 1 rodzica.

RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM.

Konsultacje psychologa na temat diagnozy zaburzeń rozwojowych dziecka z niepełnosprawnością ,oceny profilu rozwojowego dziecka, dalszego postępowania, dla ok. 5 rodzin z dzieckiem niepełnosprawny, po 2 godziny konsultacji/rodzinę, od marca do grudnia, w siedzibie Wykonawcy na terenie miasta Tychy.

Prowadzenie terapii dziecka niepełnosprawnego metodą SI, dla dzieci ok.5 rodzin, po 10 godzin/rodzinę, od marca do grudnia, w siedzibę Wykonawcy w Tychach.

Grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, dla ok. 5 rodzin, w układzie 2 godzinnego spotkania/miesiąc, przez 24 miesiące, od marca 2018 do grudnia 2019, w siedzibie Wykonawcy w Tychach.

Warsztaty rozwoju osobistego dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, dla ok. 5 rodziców, układ tematyczny, wymiar czasowy uzależniony od opracowanego programu, realizacja od marca do grudnia w siedzibie Wykonawcy w Tychach. Razem 50 godzin.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE KORZYSTAJĄCE Z ŚDŚ.

Warsztaty aktorskie w tym praca z tekstem, pantomima, taniec, każdy po 20 godzin, dla ok.10 uczestników projektu i ich otoczenia, łącznie do 20 osób, prowadzone od marca września w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od godziny 9.00 – 14.00, w ŚDŚ MOPS Tychy, ul. Mikołowska 122.

Kursy języków obcych, dla grupy około 10 osób, 60 godzin kursu, od czerwca do grudnia, w układzie 1,5 godziny zegarowej 1raz w tygodniu. ( język obcy, poziom kursu zostanie określony przez zespól i uczestników ŚDŚ).

Bilety do kina ( wyjścia indywidualne lub grupowe).

Wycieczki krajoznawcze – wycieczki w kwietniu i październiku.

Planujemy, że w projekcie weźmie udział 90 osób oraz ich otoczenie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 937 213,40 ZŁ

DOFINANSOWANIE UE: 796 631,39 ZŁ

WKŁAD WŁASNY GMINY: 140 582,01 ZŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf HFW-XII.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1122
18-12-07 11:27
Kasprzyk Paweł
914.15KB
pdf 3. Zakres danych osobowych uczestników projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1224
18-11-14 13:29
Kasprzyk Paweł
231.2KB
pdf 2. Wzór minimalnego zakresu oświadczenia uczestnika projektu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1095
18-11-14 13:28
Kasprzyk Paweł
206.43KB
pdf REGULAMIN REKRUTACJI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1244
18-02-15 12:52
Kasprzyk Paweł
215.07KB

Rejestr zmian strony PASJA ŻYCIA

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:54:37
Aktualizacja publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:54:43
Wytworzenie publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:54:37
Zatwierdzenie
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:54:37
Rejestr zmian