Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

flaga oraz godło Polski

 

  Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi 816 867 zł, wartość dofinansowania wynosi 816 867 zł.

 

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Z Programu skorzystać mogą:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy.

Odbiorcami programu są mieszkańcy miasta Tychy.

Uczestnicy Programu za świadczone usługi asystenta nie ponoszą odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

- załatwianiu spraw urzędowych,
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki itp.).

Druki do pobrania znajdują się w poniższych linkach. Wypełnione i podpisane druki wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności można składać u pracownika socjalnego z rejonu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59 w informacji, pocztą elektroniczną na adres: , e-puapem, pocztą tradycyjną na adres tut. Ośrodka.

 

 

 Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf oświadczenie AOON 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
23-03-16 09:51
Kroczek Agnieszka
63.28KB
pdf Klauzula RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
23-03-06 14:13
Kroczek Agnieszka
79.89KB
pdf Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON-rodo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
23-03-06 14:13
Kroczek Agnieszka
52.8KB
pdf Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-zakres usłu edycja 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
23-03-06 14:13
Kroczek Agnieszka
84.33KB
pdf Zalacznik-nr-7-karta zgłoszenia-edycja 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
23-03-06 14:12
Kroczek Agnieszka
79.01KB

Rejestr zmian strony Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2021-06-28 10:40:18
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-16 09:52:12
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-16 09:52:09
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2023-03-16 09:52:09
Rejestr zmian