Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Oferowana pomoc prowadzona jest w formie:
 • interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej,
 • pracy socjalnej,
 • koordynowania prac grup roboczych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • poradnictwa telefonicznego, mailowego,
 • konsultacji dla pracowników instytucji miejskich,
 • organizacji szkoleń, warsztatów mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług przez profesjonalistów współdziałajacych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 •  schronienia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Pomoc adresowana jest do mieszkańców Tychów i udzielana jest bezpłatnie.

Osoby doświadczające kryzysu, przebywające w izolacji w związku z epidemią  mogą uzyskać wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 32 227 05 75, 887 468 793 lub pisząc na adres emailowy

 

Poradnik "Osobisty plan awaryjny  dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa".

Poniżej przedstawiamy link, gdzie osoby obawiające się lub doświadczające przemocy w rodzinie mogą znaleźć publikację zaierającą praktyczne porady jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz użyteczne dane teleadresowe.  Poradnik został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Człowieka we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

 Osobistyplanawaryjnyporadnik

 


 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Plakat19dni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-11-02 13:04
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena
227.24KB
pdf grupa wsparcia kryzys.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-10-17 13:59
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena
29.31KB
pdf grupa wsparcia przemoc 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-10-17 13:58
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena
29.43KB

Rejestr zmian strony Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 09:11:43
Aktualizacja publikacji
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2022-10-20 11:56:02
Wytworzenie publikacji
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2022-10-20 11:55:55
Zatwierdzenie
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2022-10-20 11:55:55
Rejestr zmian