Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zaproś miłość


 

 Czym jest rodzina zastępcza?

To tymczasowa forma pieczy nad dzieckiem, którego rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim problemami mogą ponownie przejąć opiekę nad swoimi dziećmi.

Dla Ciebie bycie Rodzicem Zastępczym to nie decyzja na całe życie. Dla tych dzieci, to ogromna szansa, by całe ich życie stało się lepsze.

Czy mogę zostać rodzicem zastępczym?

Jakie warunki bytowe, lokalowe muszę spełnić?
Dziecko musi mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające mu zaspokojenie indywidualnych potrzeb.

Czy mogę zostać rodzicem zastępczym żyjąc samotnie?

Tak, osoby samotne mogą tworzyć rodzinę zastępczą.

Czy mogę żyć w związku nieformalnym i być rodzicem zastępczym?

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wyklucza takiej możliwości. Natomiast każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Nigdy nie miałam/nie miałem dzieci – czy mogę zostać rodzicem zastępczym?

Nie posiadanie swoich dzieci nie wyklucza bycia rodzicem zastępczych.

Mam swoje dzieci, czy mogę zostać rodzicem zastępczym?

Tak, jak najbardziej.

Czy mogę być aktywna/aktywny zawodowo tworząc rodzinę zastępczą?

Tak, rodzina zastępcza winna dysponować własnym źródłem dochodu.

Czy aby zostać rodzicem zastępczym muszę ukończyć szkolenia lub kursy?

Tak, aby zostać rodziną zastępczą niezawodową konieczne jest ukończenie szkolenia kandydatów dla rodzin zastępczych, które zapewnia bezpłatnie nasz Ośrodek.

Czy mogę zrezygnować z bycia rodzicem zastępczym, gdy np. zmieni się moja sytuacja?

Tak w każdej chwili można zrezygnować.

Pamiętaj, że rodzina zastępcza to nie to samo, co adopcja dziecka. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych mają prawo do kontaktu z rodzicami.  Tworząc rodzinę zastępczą dajesz dziecku bezpieczny dom, do czasu kiedy będzie mogło wrócić do rodziców biologicznych.

Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości związane z byciem rodzicem zastępczym skontaktuj się z nami.

 Na jakie wsparcie mogę liczyć jako rodzic zastępczy?

Przez cały okres opieki możesz pytać nas o porady, dzielić się przemyśleniami i prosić o pomoc gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Jako Rodzic zastępczy możesz liczyć na:

  • Wsparcie finansowe miasta Tychy,
  • Wsparcie Ekspertów z MOPS,
  • Wsparcie Pracowników socjalnych,
  • Dostęp do specjalistycznych szkoleń,
Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami.
Dział Pieczy Zastępczej
ul. Andersa 6 a
tel: 32 326 43 92
dpz@mops.tychy.pl
 

Rejestr zmian strony Zaproś miłość

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2021-12-08 14:58:03
Aktualizacja publikacji
Walter Sylwia 2023-05-29 11:04:05
Wytworzenie publikacji
Walter Sylwia 2023-05-29 11:04:01
Zatwierdzenie
Walter Sylwia 2023-05-29 11:04:01
Rejestr zmian