Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023


 

flaga oraz godło Polski

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2023

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności.

Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi  313 956 zł, wartość dofinansowania wynosi 313 956 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. W pierwszej kolejności usługą będą obejmowane osoby, które stale przebywają w domu tj. nie korzystają z usług ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno- wychowawczego czy internatu.

Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta Tychy.
Uczestnicy programu za opiekę wytchnieniową nie ponoszą odpłatności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody.

Druki do do pobrania do programu znajdują się w poniższych linkach. Druk załącznik nr 6 wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Druki RODO: załącznik nr 11, klauzulę informacyjną podpisują opiekun i osoba niepełnosprawna, jeżeli nie ma możliwości podpisu adnotacja opiekuna /brak możliwości podpisu przez osobę niepełnosprawną/. Wypełnione i podpisane druki wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności można składać u pracownika socjalnego z rejonu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59 w informacji, pocztą elektroniczną na adres: , e-puapem, pocztą tradycyjną na adres tut. Ośrodka.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf klauzula informacyjna RODO - opieka wytchnieniowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
23-03-06 14:19
Kroczek Agnieszka
144.15KB
pdf opieka wytch oswiadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
23-03-06 14:19
Kroczek Agnieszka
83.76KB
pdf ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
23-03-06 14:18
Kroczek Agnieszka
129.31KB
pdf ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
23-03-06 14:18
Kroczek Agnieszka
174KB
pdf ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
23-03-06 14:18
Kroczek Agnieszka
131.64KB

Rejestr zmian strony Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2021-06-28 10:39:46
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-06 14:32:03
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-06 14:31:59
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2023-03-06 14:31:59
Rejestr zmian