Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

  Dział Pieczy Zastępczej MOPS Tychy realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii COVID-19"

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup między innymi wyposażenia do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią.

Efektem realizacji celu będzie wzmocnienie rodzin zastępczych w wykonywaniu ich zadań oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówki pieczy zastępczej na terenie miasta Tychy w okresie epidemii Covid-19.

Wartość projektu wynosi: 376.120,00zł,  w tym:

stanowią środki unijne:  316.993,94zł,

stawią środki budżetu państwa 59.126,06zł.

 

Rejestr zmian strony WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID

Podmiot udostępniający informację
MOPS TYCHY
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:57:38
Aktualizacja publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:57:45
Wytworzenie publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:57:38
Zatwierdzenie
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:57:38
Rejestr zmian