Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Tłumacz języka migowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tychach uprzejmie informuje, że wdrożono procedurę postępowania przy obsłudze Klientów niepełnosprawnych.

Zachęcamy do korzystania ze środków wspierających komunikowanie się, w szczególności

 • poczty elektronicznej:
 • faxu kancelarii nr: 32 323 22 62
 • strony internetowej: www.mops.tychy.pl

MOPS Tychy informuje, że soba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z jednostką.
Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w MOPS Tychy z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę :

 • wysłać na adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
  lub
 • wysłać na adres MOPS (liczy się data dostarczenia korespondencji):
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych, 59 43-100 Tychy
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu: 32 327 02 41

Rejestr zmian strony Tłumacz języka migowego

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-12-28 09:40:59
Aktualizacja publikacji
Plewnia Miłosz 2021-03-25 16:32:43
Wytworzenie publikacji
Plewnia Miłosz 2021-03-25 16:32:40
Zatwierdzenie
Plewnia Miłosz 2021-03-25 16:32:40
Rejestr zmian