Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

MOJA DROGA DO

"Moja droga do..." 

Projekt „Moja droga do...”  adresowaliśmy  do osób pozostających bez pracy, rodzin zastępczych i ich wychowanków, rodzin z problemami wychowawczymi i ich dzieci, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych, kobiet po doświadczeniach  przemocy rodzinnej i ich dzieci, rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przez komplementarne działania chcemy umożliwić Państwu poprawę jakości swojego życia, opanowanie kompetencji istotnych w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Projekt  „Moja droga do…” realizowaliśmy był od listopada 2015 do grudnia 2017 w mieście Tychy. Poszczególne zadania projektu były różne dla poszczególnych grup uczestników, uwzględniały ich potrzeby oraz  możliwości. Wartośc projektu to 1 119 932 zł, w tym dofinansowanie UE - 951 942,20 zł.

 • Osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, niepełnosprawnym oferowaliśmy zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w Centrum Integracji Społecznej.
 • Rodziny zastępcze zaprosiliśmy na warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupę wsparcia, grupę edukacyjną, psychoterapię, poradnictwo prawne. Wychowankom rodzin zastępczych oferujemy warsztat doskonalący umiejętności zarządzania czasem, planowania. Zorganizujemy dla Państwa wyjazd szkoleniowy.
 • Panią po doświadczeniach przemocy rodzinnej dedykowany był trening zachowań asertywnych, udział w zajęciach psychoruchowych dla mam i dzieci, warsztaty na temat uzależnień w tym behawioralnych, poradnictwo prawne, ich dzieciom  trening kreatywności, wspólne wyjścia z mamą  do kina.
 • Rodziny z problemami wychowawczymi  zaprosiliśmy na spotkania w grupie edukacyjnej, indywidualne sesje coachingu rodzicielskiego, zajęcia sportowe. Zorganizowaliśmy  wspólny wyjazd z dziećmi do Centrum Naukowego Kopernik, wyjścia z dziećmi do kina.
 • Rodzicom zajmującym się wychowaniem dziecka niepełnosprawnego proponowano m.in. warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje psychologa, terapię dziecka metodą SI, psychoterapię indywidualną lub rodziny, spotkania w grupie edukacyjnej, zajęcia rekreacyjne, spotkania integracyjne rodzin.
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców zapraszono  na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W nowej, poszerzonej specjalnie dla potrzeb projektu ofercie WTZ, znalazły się poza dotychczasowymi formami wsparcia - szkolenia w zakresie przygotowania zawodowego do pracy w tym praktyki wyjazdowe.
 • Osoby niesamodzielne korzystały  z zajęć aktywizacyjnych, poradnictwa lekarza, prawnika, rehabilitanta, wyjść do kina, wycieczek krajoznawczych.

Mieszkańców miasta Tychy, klientów naszego ośrodka zainteresowanych udziałem w projekcie „Moja droga do…” zapraszano do kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania (sprawdż tutaj: /pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html) lub pracownikami socjalnymi biura projektu – ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pokój nr.114, tel.32 3232241.

Układając wspólnie z pracownikiem socjalnym projektu swoją ścieżkę pracy w projekcie, każdy z uczestnikow sam określał cele jakie chce osiągnąć, sposoby ich realizacji.

Zajęcia projektu prowadzone były na terenie miasta Tychy, w nw. lokalizacjach:

 • Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej – CIS, ul. Edukacji 11,Tychy.
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupa wsparcia, grupy edukacyjne, warsztaty zarządzania czasem, warsztaty rozwoju osobistego, trening asertywności, trening kreatywniości, warsztaty nt. uzależnień – sala szkoleniowa MOPS, ul. Batorego 57,Tychy.
 • Psychoterapia, coaching,konsultacje psychologa – gabinet psychologa MOPS, ul. Batorego 57,Tychy.
 • Terapia SI - ul. Husarii Polskiej 1A, Tychy
 • Poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych – DPZ, MOPS, ul. Andersa 6a   ,Tychy.
 • Zajęcia sportowe, psychoruchowe, rekreacyjne i integracyjne – obiekty sportowe, tereny rekreacyjne miasta.
 • Poradnictwo prawne dla kobiet po doświadczeniach przemocy rodzinnej - OIK MOPS, ul. Nowokościelna 27, Tychy.
 • Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej osób z problemem niepełnosprawności intelektualnej - WTZ, ul. Nowokościelna 56, Tychy.
 • Usługi reintegracji społecznej osób niesamodzielnych – IB, ul. Edukacji 11, Tychy

Kalendarz poszczególnych form wsparcia dostępny był w załączniku.

Projekt "Moja droga do..." realizowano w partnerstwie z Internationaler Bund Polska.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 3. Zakres danych osobowych uczestników projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
18-11-14 13:31
Kasprzyk Paweł
231.2KB
pdf 2. Wzór minimalnego zakresu oświadczenia uczestnika projektu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 802
18-11-14 13:30
Kasprzyk Paweł
206.43KB
pdf PODSUMOWANIE PROJEKTU MOJA DROGA DO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 966
18-03-01 09:42
Kasprzyk Paweł
553.75KB
pdf Prezentacja Efektywność spoleczna Moja droga do....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 908
18-02-23 08:19
Kasprzyk Paweł
222.69KB
pdf Prezentacja KKS Moja droga do...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 940
18-02-22 15:12
Walter Sylwia
254.93KB

Rejestr zmian strony MOJA DROGA DO

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:53:05
Aktualizacja publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:53:11
Wytworzenie publikacji
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:53:05
Zatwierdzenie
Plewnia Miłosz 2021-05-07 11:53:05
Rejestr zmian