Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015

Od 2005 roku nasz ośrodek realizował projekty współfinasowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako jeden z pierwszych OPS w 2005 roku złożyliśmy aplikację konkursową w SPO RZL 2004-2006 na dzialania aktywizacji spolecznej.W ramach konkursu realizowaliśmy projekt: 

"No problem". Jego wartość wyniosla 244 133 zł, w tym  wkład własny gminy 49 415zł, dofinasowanie UE/EFS195 718 zł.

Celem projektu było

1.Zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.Wzmacnianie  przynależności uczestników projektu do grupy formalnej,

wspólnoty miasta Tychy

3. Wyrównywanie szans w życiu społecznym.

W projekcie oferowaliśmy uczestnikom: lektoraty języka angielskiego na poziomie A1 oraz kurs przygotowawczy do egzaminu FCE,Grupę wsparcia, sfinasowanie kosztów egzaminu FCE- w 2007 i 2008 roku, sfinasowanie kosztów zakupu podręczników, pracę socjalną.Zespól projektu mial zapewniną superwizję pracy wlasnej. W projekcie "No problem" uczestniczyło 70 osób w wieku 15-24 lata, mieszkańców miasta Tychy. Projekt  został wysoko oceniony przez jego uczestników.

Kolejnym wygranym projektem był projekt rozwijący kompetencje pracowników socjalnych "Mentor społeczny". 

Wartość: 80 875,00 zł, wkład własny gminy 7 298,85 zł, dofinasowanie UE/EFS 64 635,00 zł.

Celem projektu było poszerzenie kompetencji pracowników socjalnych MOPS Tychy o umiejętności:

1.Pełnienia roli przewodnika, doradcy klientów , którzy podjęli działania zapobiegające marginalizacj

2.Stymulowania, motywowania klientów w procesie zmiany

3.Efektywnego realizowania kontraktów i planów pomocy

4.Transfer nabytych umiejętności na pracę socjalną w przyszłych projektach współfinansowanych z EFS.

W projekcie oferowaliśmy m.in.:warsztaty umiejętności, przygotowanie i prowadzenie studium przypadku, superwizję pracy z klientem, obronę pracy mistrzowskiej. W projekcie uczestniczyło 16 pracowników socjalnych MOPS Tychy..

 Od 2008 roku do czerwca 2015 realizowaliśmy projekt "Wszyscy razem". Ogółem wartość projektu wyniosła  3 921 082,67 zł, w tym wkład gminy 516 202,47 zł, dofinasowanie UE/EFS 3 404 880,20 zł.

Cel główny – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

1.Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych umożliwiających aktywność społeczną i zawodową

2.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do aktualnych potrzeb rynku  pracy

3.Poszerzenie dostępu do usług edukacyjnych dla wychowanków objętych procesem usamodzielnienia w projekcie

4.Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych  

W projekcie wzięło udzial 531 mieszkanców miasta, ukonczyło go 437 osób, w tym 159 osób niepełnosprawnych.   Film o projekcie tutaj: https://youtu.be/dKbhqleYYc8

Od listopada 2015 realizowaliśmy projekt "Moja droga do..." Opis tutaj: 

https:/projekty_wspolfinansowane_z_UE/MOJA_DROGA_DO.html

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ppt KONFERENCJA 2013.ppt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1279
16-03-30 09:44
Kasprzyk Paweł
2.03MB

Rejestr zmian strony PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Kasprzyk Paweł 2023-07-26 08:48:43
Aktualizacja publikacji
Kasprzyk Paweł 2023-07-26 08:48:49
Wytworzenie publikacji
Kasprzyk Paweł 2023-07-26 08:48:43
Zatwierdzenie
Kasprzyk Paweł 2023-07-26 08:48:43
Rejestr zmian