Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Środki przekazywane na podstawie algorytmu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatwierdzane są w drodze uchwał Rady Miasta a wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są na podstawie :
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
- Instrukcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w sprawie określenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 09:05:31
Aktualizacja publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-17 10:26:33
Wytworzenie publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-17 10:25:52
Zatwierdzenie
Walter Małgorzata 2021-02-17 10:25:52
Rejestr zmian