Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1709840
Strona główna
266482
Brak strony
24987
Poprzednia wersja
16715
Wyniki wyszukiwania
13224
redakcja_BIP
8717
Mapa witryny BIP
6686
Jak szukać na BIP
5605
Jak korzystać z BIP
5541
Polityka prywatności
4945
Statystyka strony
3997
Zastrzeżenia prawne
3634
Poprzednia wersja
1843
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
14557
Kierownictwo
11982
Status prawny
6443
Sprawozdania roczne
5368
Sprawozdania finansowe
2608
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarz
821562
Aktualności
378419
Galeria
3171
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
52808
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
34770
Pomoc społeczna
25544
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
15090
Dział Pomocy Środowiskowej
11532
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
101600
Świadczenia rodzinne
80181
Zasiłek rodzinny i dodatki
61793
Dodatek osłonowy
58820
Specjalny zasiłek opiekuńczy
55492
Wzory wniosków i załączników do pobrania
32032
Fundusz alimentacyjny
27777
WNIOSKI
16478
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
16105
Zasiłek pielęgnacyjny
13436
dobry_start
12723
Aktualności
10937
Świadczenie pielęgnacyjne
9184
Świadczenie rodzicielskie
8402
"Za życiem"
5882
Podstawa prawna
4694
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
694
uwagi
691
Dodatek węglowy
667
Dodatek gazowy
374
Dodatek elektryczny
324
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
16251
Terminy wypłat świadczeń
15874
Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku
9592
Dział Pieczy Zastępczej
7839
Kontakt do działu
7694
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
6085
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
4139
Świadczenia dla rodzin zastępczych
3966
Formy wsparcia
3757
Kadra
3755
Dane do kontaktu
3615
Wnioski do pobrania
3534
Zakres udzielanej pomocy
2616
"Za Życiem"
2184
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
12035
Świetlica dla dzieci
11211
Noclegownia Miejska
8205
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
7351
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Kadra OIK
4625
Jak pomagamy
4551
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
4304
Aktualności
4126
FERIE 2022
3644
O nas
3597
WAKACJE 2021
3568
Kontakt - noclegownia
3345
WAKACJE 2022
2774
kadra
2710
Warunki ubiegania się o pomoc
2609
Akty prawne działania Ośrodka
2320
Wnioski do pobrania
2272
Dojazd
2109
Co u nas słychać
1890
WAKACJE 2017
1813
Kadra ŚDS
1759
FERIE 2018
1630
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
Aktualnosci SDS
1155
FERIE 2023
1118
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
1043
DARCZYNCY ,,BAZY"
978
WAKACJE 2019
929
FERIE 2020
926
WAKACJE 2020
866
WAKACJE 2023
279
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
112635
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
29418
Zamówienia publiczne
12330
konkursy
9542
Plan zamówień publicznych
8988
Archiwum
4587
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
bleble
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
4682
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
849
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
832
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
768
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
759
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
751
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
693
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
692
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
685
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
666
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
640
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
624
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
594
Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023-2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psych.
552
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
382
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2023 roku
348
Konkurs POPŻ - wyniki
346
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
344
Dystrybucja żywności- konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 28.03.2023 r)
339
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
338
Konkurs POPŻ - wyniki
337
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
337
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
336
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
335
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
334
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
330
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
327
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
324
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
324
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
321
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
321
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
317
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
316
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
312
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
310
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
304
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
303
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
302
Dystrybucja żywnoci konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 02.03.2023 r.)
302
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
298
Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2023-2028 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgmninnym dla osób w podeszłym wieku na 54 miejsca
281
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
268
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ŚDS
180
Prowadzenie ŚDS - wyniki
156
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
124
Informacja o unieważnieniu konkursu
119
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
118
Informacja o wynikach konkursu
96
Informacja o unieważnieniu konkursu z dnia 2 marca 2023
93
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023 (dystrybucja żywności)
90
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
82
Informacja o wynikach konkursu
68
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
35093
Wyniki naboru
9580
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
2375
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
2041
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
8716
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
9423
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
5930
PASJA ŻYCIA
4101
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
3467
MOJA DROGA DO
3352
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1335
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
1317
DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE
381
УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
160
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
39163
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71480
Deklaracja dostępności
3123
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
1462
Tłumacz języka migowego
463
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1961
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
3379
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
33
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
19
Program Opieka wytchnieniowa edycja - 2022
8
Program Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej - edycja 2022
3
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
1668

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian