Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1791618
Strona główna
281632
Brak strony
28944
Poprzednia wersja
17551
Wyniki wyszukiwania
13870
redakcja_BIP
9300
Mapa witryny BIP
7110
Jak korzystać z BIP
5893
Jak szukać na BIP
5892
Polityka prywatności
5196
Statystyka strony
4301
Zastrzeżenia prawne
3902
Poprzednia wersja
1950
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
15306
Kierownictwo
12737
Status prawny
6779
Sprawozdania roczne
5703
Sprawozdania finansowe
2953
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarz
926429
Aktualności
392619
Galeria
3682
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
55269
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
37940
Pomoc społeczna
26778
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
16240
Dział Pomocy Środowiskowej
12056
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
102790
Świadczenia rodzinne
83090
Zasiłek rodzinny i dodatki
63329
Dodatek osłonowy
60890
Specjalny zasiłek opiekuńczy
56188
Wzory wniosków i załączników do pobrania
33757
Fundusz alimentacyjny
28278
WNIOSKI
16736
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
16593
Zasiłek pielęgnacyjny
14140
dobry_start
12723
Aktualności
11562
Świadczenie pielęgnacyjne
10499
Świadczenie rodzicielskie
8765
"Za życiem"
6204
Podstawa prawna
4927
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
1021
Dodatek węglowy
863
Dodatek gazowy
737
uwagi
691
Dodatek elektryczny
619
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
16953
Terminy wypłat świadczeń
16324
Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku
10315
Dział Pieczy Zastępczej
8472
Kontakt do działu
8082
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
6584
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
4333
Świadczenia dla rodzin zastępczych
4112
Kadra
3995
Formy wsparcia
3913
Dane do kontaktu
3748
Wnioski do pobrania
3708
Zakres udzielanej pomocy
2691
"Za Życiem"
2253
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
12618
Świetlica dla dzieci
11913
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
8832
Noclegownia Miejska
8212
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Jak pomagamy
4803
Kadra OIK
4742
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
4452
FERIE 2022
4417
Aktualności
4381
WAKACJE 2021
4006
O nas
3793
WAKACJE 2022
3643
Kontakt - noclegownia
3348
kadra
2787
Warunki ubiegania się o pomoc
2680
Akty prawne działania Ośrodka
2437
Wnioski do pobrania
2338
Dojazd
2231
Co u nas słychać
1967
WAKACJE 2017
1869
FERIE 2023
1856
Kadra ŚDS
1759
FERIE 2018
1685
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
Aktualnosci SDS
1155
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
1102
DARCZYNCY ,,BAZY"
1043
WAKACJE 2019
991
FERIE 2020
986
WAKACJE 2020
919
WAKACJE 2023
699
FERIE 2024
164
Polityka ochrony wychowanków
59
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Polityka_ochrony_wychowankow
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
114500
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
31339
Zamówienia publiczne
13081
Plan zamówień publicznych
10038
konkursy
9542
Archiwum
4906
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
bleble
1
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
5533
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
1170
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
1074
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
1042
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
1008
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
939
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
939
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
908
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
903
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
892
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
842
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
840
Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023-2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psych.
814
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
785
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2023 roku
539
Dystrybucja żywności- konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 28.03.2023 r)
525
Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2023-2028 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgmninnym dla osób w podeszłym wieku na 54 miejsca
513
Dystrybucja żywnoci konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 02.03.2023 r.)
509
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
426
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
397
Konkurs POPŻ - wyniki
390
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
380
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
379
Konkurs POPŻ - wyniki
379
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
378
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
377
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
375
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
375
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
367
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
366
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
364
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
363
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
361
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
360
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
353
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
353
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
349
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
348
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
343
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
342
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
336
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
313
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ŚDS
225
Prowadzenie ŚDS - wyniki
201
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
179
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
167
Informacja o unieważnieniu konkursu
166
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023 (dystrybucja żywności)
147
Informacja o wynikach konkursu
145
Informacja o unieważnieniu konkursu z dnia 2 marca 2023
136
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
128
Informacja o wynikach konkursu
116
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
38124
Wyniki naboru
10400
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
2670
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
2307
Ogloszenie_o_naborze
397
Ogloszenia archiwalne
129
Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
9201
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
9833
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
6316
PASJA ŻYCIA
4319
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
3644
MOJA DROGA DO
3580
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
1488
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1340
DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE
555
УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
207
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
40987
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71494
Deklaracja dostępności
3582
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
1726
Tłumacz języka migowego
476
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1966
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
5255
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
36
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
22
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek samorządu Terytorialnego edycja 2024
15
Program Opieka wytchnieniowa edycja - 2022
12
Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024
8
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
2116
Dział: Zespół Interdyscyplinarny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespół Interdyscyplinarny
314
Kontakt
240
Gdzie szukać wsparcia?
8

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian