Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1507274
Strona główna
246735
Brak strony
18374
Poprzednia wersja
14638
Wyniki wyszukiwania
12302
redakcja_BIP
7832
Mapa witryny BIP
6014
Jak szukać na BIP
5143
Jak korzystać z BIP
5000
Polityka prywatności
4569
Statystyka strony
3634
Zastrzeżenia prawne
3255
Poprzednia wersja
1599
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
13416
Kierownictwo
10843
Status prawny
5790
Sprawozdania roczne
4868
Sprawozdania finansowe
2170
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
346219
Kalendarz
213034
Galeria
2075
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
49347
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
29268
Pomoc społeczna
23595
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
13503
Dział Pomocy Środowiskowej
10495
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
99114
Świadczenia rodzinne
75656
Zasiłek rodzinny i dodatki
59273
Dodatek osłonowy
57556
Specjalny zasiłek opiekuńczy
53629
Wzory wniosków i załączników do pobrania
29706
Fundusz alimentacyjny
26835
WNIOSKI
16038
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
15153
dobry_start
12723
Zasiłek pielęgnacyjny
12322
Aktualności
10332
Świadczenie pielęgnacyjne
7949
Świadczenie rodzicielskie
7687
"Za życiem"
5300
Podstawa prawna
4343
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
uwagi
691
Dodatek węglowy
315
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
274
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
15080
Terminy wypłat świadczeń
14903
Dział Pomocy Rodzinie
8602
Kontakt do działu
7046
Dział Pieczy Zastępczej
6910
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
5430
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
3735
Świadczenia dla rodzin zastępczych
3590
Formy wsparcia
3426
Kadra
3404
Dane do kontaktu
3307
Wnioski do pobrania
3147
Zakres udzielanej pomocy
2399
"Za Życiem"
1934
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
11093
Świetlica dla dzieci
9976
Noclegownia Miejska
8193
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6757
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Kadra OIK
4257
Jak pomagamy
4170
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
3958
Aktualności
3765
Kontakt - noclegownia
3337
O nas
3164
kadra
2498
Warunki ubiegania się o pomoc
2415
WAKACJE 2021
2223
Akty prawne działania Ośrodka
2107
Wnioski do pobrania
2105
FERIE 2022
1973
Dojazd
1905
Co u nas słychać
1874
Kadra ŚDS
1759
WAKACJE 2017
1642
FERIE 2018
1468
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
WAKACJE 2022
1197
Aktualnosci SDS
1155
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
874
DARCZYNCY ,,BAZY"
797
WAKACJE 2019
772
WAKACJE 2020
726
FERIE 2020
716
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
106905
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
25756
Zamówienia publiczne
11389
konkursy
9542
Plan zamówień publicznych
7118
Archiwum
3837
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
bleble
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
2658
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
471
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
459
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
450
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
428
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
401
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
376
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
376
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
363
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
359
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
338
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
330
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
323
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
227
Konkurs POPŻ - wyniki
220
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
209
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
206
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
204
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
203
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
200
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
199
Konkurs POPŻ - wyniki
199
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
197
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
197
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
196
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
195
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
192
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
190
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
188
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
186
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
183
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
182
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
180
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
178
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
175
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
174
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
165
Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023-2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psych.
47
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ŚDS
12
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
31409
Wyniki naboru
8642
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
2018
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
1692
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
8041
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
8708
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
5452
PASJA ŻYCIA
3747
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
3192
MOJA DROGA DO
3032
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1323
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
1060
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
36167
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71424
Deklaracja dostępności
2265
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
971
Tłumacz języka migowego
438
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1948
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
1697
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
17
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
9
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
981

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian