Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TYCHACH.

Z dniem 31 grudnia 2021 zakończono realizację projektu.

W oparciu o środki Gminy Miasta Tychy, zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2021-2030, MOPS w Tychach od  stycznia 2022 realizuje dodatkowe usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta 60+, świadczone wcześniej w ramach projektu " Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych".

Celem projektu był rozwój usług społecznych dedykowanych osobom niesamodzielnym ze względu na wiek, niepełnosprawność. Usługi realizowano dbając o poszanowanie podmiotowości, godności, odmienności uczestników,  zapewniając  możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Usługi realizowano  w grupie społecznej mieszkańców mieszkań wspomaganych pobytu stałego i czasowego, uczestników Dziennego Domu Pomocy, Klubu Seniora, zgodnie z zakresem określonym w umowie na udział w projekcie, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika. – od dnia 1 kwietnia  2020 do 31 grudnia 2021. Wszystkie formy wsparcia w projekcie realizowane były w Centrum Usług Społecznościowych, przy ulicy Edukacji 11 w Tychach.
Projekt  przyczynił się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego tyskich seniorów przez ich aktywizację społeczną, wspieranie integracji i identyfikacji ze społecznością lokalną, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego, aktywne uczestnictwo w zajęciach tematycznych, rekreacyjnych, warsztatach.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy m.in. :
- 4 nowe miejsca w pokojach 1 osobowych, w komfortowym mieszkaniu pobytu czasowego (od 7 do 61 dni), w tym m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24 godziny dobę/7 dni w tygodniu, całodzienne wyżywienie, pracę socjalną,
- 6 nowych miejsc w 2 komfortowych mieszkaniach pobytu stałego, w tym m.in. usługi opiekuńcze realizowane w wymiarze 4 godzin dziennie przez 7 dni tygodnia, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, całodzienne wyżywienie, pracę socjalną,
- 30 nowych miejsc w dziennym Domu Pomocy, w tym usługi opiekuńcze, zajęcia usprawniające ruchowo, terapię zajęciową, warsztaty fitoterapii, muzykoterapii, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, posiłki, poradnictwo psychologiczne i inne,
- 20 nowych miejsc w Klubie Seniora, w tym warsztaty aktorskie, kurs fotografii, kurs komputerowy, trening pamięci, muzykoterapię, spotkania z ciekawymi ludźmi, dostęp do czytelni CUS.

Wartość projektu – 2 147 877,68 zł.

Dofinansowanie Unii Europejskiej – 1 997 526,24 zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w miejscu zamieszkania (lista adresowa tutaj):   http:/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html lub Biurem projektu w MOPS Tychy, tel. 32 323 22 41, mail:

Zainteresowanych zajęciami w ramach Dziennego Domu Pomocy i Klubu Seniora zachęcamy do poznania pełnej oferty na stronie internetowej DDPS Wrzos:http://www.ddps.tychy.pl/strona/26/centrum-uslug-spolecznosciowych

Regulamin rekrutacji, Regulaminy i umowy mieszkań wspomaganych, Regulamin DDP i Klubu Seniora dostępne w załącznikach.

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Formularz_zgloszeniowy_do_projektu COVID 19.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 785
20-05-08 10:45
Kasprzyk Paweł
273.08KB
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 787
20-03-11 10:18
Kasprzyk Paweł
206.01KB
pdf REGULAMIN REKRUTACJI CUS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
20-02-26 10:12
Kasprzyk Paweł
172.07KB
pdf Formularz_zgloszeniowy_do_projektu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 743
20-02-26 10:12
Kasprzyk Paweł
292.2KB
pdf ZAŁĄCZNIK 1a DO FORMULARZA SKIEROWANIA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 839
20-02-26 10:13
Kasprzyk Paweł
191.05KB
pdf ZAŁĄCZNIK 1B DO FORMULARZA SKIEROWANIA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 665
20-02-26 10:13
Kasprzyk Paweł
253.86KB
pdf REGULAMIN MIESZKANIA ROTACYJNEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 836
20-02-26 10:14
Kasprzyk Paweł
3.81MB

Rejestr zmian strony CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Kasprzyk Paweł 2022-05-16 14:43:32
Aktualizacja publikacji
Kasprzyk Paweł 2022-05-16 14:43:37
Wytworzenie publikacji
Kasprzyk Paweł 2022-05-16 14:43:32
Zatwierdzenie
Kasprzyk Paweł 2022-05-16 14:43:32
Rejestr zmian