Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dodatek węglowy

DODATEK WĘGLOWY

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dodatek węglowy wypłaca sie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,

  • pocztą tradycyjną  - decyduje data stempla pocztowego 

  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tychach przy ul. Barona 30  w godzinach: 

- poniedziałek, wtorek : 8:00-15:00
- czwartek: 8:00-17:00
- piątek: 8:00-13:00 

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta - wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce WNIOSEK DO POBRANIAlink zewnętrzny.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

DODATEK WĘGLOWY dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych. Przedmiotowe świadczenie jest niezależne od dochodu.

Rejestr zmian strony Dodatek węglowy

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2022-09-26 09:55:01
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2022-09-26 09:55:04
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2022-09-26 09:55:01
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2022-09-26 09:55:01
Rejestr zmian