Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2023-10-12

Nieodpłatna pomoc prawna

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?  

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

  • nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Więcej informacji poniżej - w sekcji: Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna – prawnik wytłumaczy jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Więcej informacji poniżej - w sekcji: Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna porada obywatelska – doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

  • prawa - czyli czego możesz się domagać,
  • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Więcej informacji poniżej -   w sekcji: Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna mediacja – jeśli masz z kimś konflikt możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

 

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Więcej informacji poniżej -   w sekcji: Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Gdzie uzyskam pomoc?

Zapisz się na poradę telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu lub poprzez email npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np.ms.gov.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49. I udaj się na umówioną wizytę do wybranego punktu:

 

Lp.

Rodzaj punktu

Adres punktu

Dni i godziny dyżurów

Mediacja

1.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 - 1300 *

mediator dostępny w każdy poniedziałek 

2.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 1300 - 1700*

mediator dostępny w każdy wtorek

3.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”,

ul. Barona 30, lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1330 - 1730*

mediator dostępny od wtorku do piątku 

4.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42, p. 327

od poniedziałku do piątku

800 - 1200*

mediator dostępny w każdy dzień 

5.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42, p. 327

od poniedziałku do piątku

1230 - 1630*

mediator dostępny od poniedziałku do czwartku  

*z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1920).

Wszystkie punkty są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowane jest z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy.

Szczegóły dot. poradnictwa oraz lista udzielanych porad prawnych dostępna: https://umtychy.pl/pomoc-prawna