Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2024-02-28

MOPS w Tychach poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze opiekuna osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach poszukuje osób chętnych do pracy
w charakterze opiekuna osób z niepełnosprawnościami do realizacji usługi opieki wytchnieniowej
w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Wymagania w stosunku do kandydatów na w/w stanowisko:
 - posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent
osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun
medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta
lub
- posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie
zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami
w formie wolontariatu.
W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone  nad dziećmi do ukończenia 16 wymagane są także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze
strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Proponujemy pracę na umowę zlecenie, stawka za godzinę świadczenia usługi wynosi 50,00 zł brutto,
godziny pracy dostosowane do dyspozycyjności i uzgadniane indywidualnie z opiekunami faktycznymi osób z  niepełnosprawnościami.