Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Warunki ubiegania się o pomoc

Warunkami udzielenia schronienia w Noclegowni Miejskiej w Tychach są:

  • posiadanie statusu osoby bezdomnej (wymeldowanie lub eksmisja ze stałego miejsca zameldowania na terenia miasta Tychy

     

  • w  szczególnych  okolicznościach związanych z brakiem możliwosci zamieszkiwania w miejscu stałego zameldowania ( zakaz zbliżenia się ,  prokuratorski lub Sądowy nakaz opuszczenia mieszkania
  • współpraca z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,

  • podjęcie leczenia w przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

  • wykazywanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy,

  • przestrzeganie regulaminu placówki.

Rejestr zmian strony Warunki ubiegania się o pomoc

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Wytrykus Gabrysia 2022-05-05 09:50:33
Aktualizacja publikacji
Wytrykus Gabrysia 2022-05-05 09:50:46
Wytworzenie publikacji
Wytrykus Gabrysia 2022-05-05 09:50:33
Zatwierdzenie
Wytrykus Gabrysia 2022-05-05 09:50:33
Rejestr zmian