Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Przydatne informacje

 

Procedura „Niebieskie Karty”

to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych przez podmioty do tego uprawnione – policję/żandarmerię wojskową, pomoc społeczną, oświatę, ochronę zdrowia, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacje pozarządowe, mających na celu na rzecz zatrzymania przemocy i udzielenie odpowiedniego wsparcia członkom rodziny.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest przez Grupę Diagnostyczno-Pomocową –  osoby powołane przez Zespół Interdyscyplinarny do pracy z rodziną w oparciu o Indywidualny Plan Pomocy.

Do zadań Grup Diagnostyczno-Pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę wszczęcia procedury jak i uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.


Akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej:

 • o ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

W razie doznawania przemocy domowej, zagrożenia zdrowia czy życia, w sytuacji bycia świadkiem przemocy domowej można skontaktować się z:

 

 • Komenda Miejska Policji Tychy, al. Bielska 46

tel. 47 855 12 00, 47 855 12 55,  47 855 12 66, 47 855 13 51

 • Prokuratura Rejonowa w Tychach

  Tychy, ul. Wojska Polskiego 8

  tel. 48 788 23 00

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  Tychy, ul. Nowokościelna 27

  tel. 32 227 05 75,       887 468 793

 • Zespół Interdyscyplinarny w Tychach

  Tychy, ul. Budowlanych 59

  tel. 32 323 22 41

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Tychy, ul. Budowlanych 59

  tel.  32 323 22 61,        32 323 22 62,        32 323 22 63

 

 • NIEBIESKA LINIA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  Całodobowa infolinia: 800 120 002

 

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Funfację Dajemy Dzieciom Siłę

  Działa całą dobę 7 dni w tygodniu

  tel. 116 111

  Grupa dyżurujących pedagogów i psychologów pomaga dzieciom i młodzieży, rozmawiając o sprawach ważnych i trudnych w tym o doświadczaniu przemocy i innych niebezpiecznych sytuacjach

   

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Przydatne informacje

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Walter Sylwia 2024-06-05 12:14:31
Aktualizacja publikacji
Stankiewicz Anna 2024-06-13 16:21:59
Wytworzenie publikacji
Stankiewicz Anna 2024-06-13 16:21:50
Zatwierdzenie
Stankiewicz Anna 2024-06-13 16:21:50
Rejestr zmian