Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Mieszkania Wspomagane

Mieszkania Wspomagane

   Na terenie Miasta Tychy funkcjonuje 5 mieszkań wspomaganych pobytu stałego przeznaczonych dla 15 osób, w tym 4 mieszkania dla osób starszych i 1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania o których mowa są formą wspierającą w codziennym funkcjonowaniu, zapewniają usługi bytowe oraz pracę socjalną. W mieszkaniach świadczone są usługi w formie codziennego wsparcia nie mniej niż 3 godziny dziennie dla wszystkich mieszkańców. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 40% wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W mieście Tychy funkcjonuje również mieszkanie wspomagane pobytu czasowego (tzw. rotacyjne), które oferuje 4 miejsca w pokojach 1 osobowych. Usługi są realizowane 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 40% wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca proporcjonalnie do ilości dni pobytu.

Wysokość odpłatności w mieszkaniach wspomaganych pobytu stałego oraz czasowego określa Uchwała Rady Miasta Tychy nr LV/1034/2023 z dnia 30 listopada 2023.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych i wspomaganych.

 

 

 

Rejestr zmian strony Mieszkania Wspomagane

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2024-03-08 11:05:42
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2024-03-08 11:05:47
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2024-03-08 11:05:42
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2024-03-08 11:05:42
Rejestr zmian